Ceder
Ceder ( Western Red Ceder ) är ett mycket vackert träslag med många unika egenskaper. Ceder används som material för fasadpaneler, staket, räcken, fondväggar, bastu panel mm. Vår ceder är kvistfri, tätväxt, stumt och torkad med lätt vikt. Ceder innehåller syror som ger träet ett mycket kraftigt röt skydd i många år. Dessa egenskaper gör att ceder inte slår sig, vrider sig eller spricker som många träslag gör. Ceder är ett underhållsfritt material som står emot vädrets påfrestningar under många år. Man behöver inte behandla ceder, med tiden åldras den och får en vacker silvergrå ton. För att behålla den vackra rödbruna färgen oljar man den med en speciell olja med pigment som är anpassad till ceder. Denna olja finns att köpa hos oss. Vid eventuell rengöring av ceder bör naturliga rengöringsmedel användas.