Monteringsanvisningar för Ceder

När ceder monteras skall rostfri/syrafast spik eller skruv användas.
Detta beror på att ceder innehåller en syra som bryter ned metaller.
Denna syra ger ceder sitt rötskydd.

Spontade paneler
På våra spontade paneler kan båda sidorna användas. Den ena sidan är finsågad och den andra hyvlad. Detta ger en möjlighet att få olika utsende på panelen. De spontade panelerna kan monteras vertikalt eller horisontellt. Avståndet på reglar bör vara max c/c 600 mm, och 60 mm spik är ett bra alternativ. Normalt räcker det att använda en spik per bräda, men vi rekommenderar två spikar per bräda på den breda panelen. För ett osynligt montage inomhus finns också panelclips att köpa i handeln. Vid montering av obehandlad cederpanel bör man använda tryckimpregnerade läkt/reglar eller en pappremsa, monterad mellan panel och läkt/regel. Detta görs för att förhindra fuktskador på regelverket.
Se illustrationer >>

Fjällpanel
Fjällpanelen monteras horisontellt med den sågade sidan utåt. Regelavståendet är max c/c 600 mm och överlappning av panelen min. 35 mm. Panelen spikas enligt illustration.
Se illustration >>