Ceder fjäll panel kvistfri, fin sågad

17,5 x 185 mm, fallande längder 1,85 – 6,10 m
Användnings område, liggande fasad panel.