Ceder brädor

Ceder brädor ( röd ceder ) fins i olika dimensioner. De är KD ( torkade ), kvist fria och har hyvlade eller sågade ytor. Ceder brädor används som foder runt fönster och dörrar, vind skivor, staket, spaljèer mm.

Ceder bräda hyvlad tre sidor och fin sågad en sida.
17,5 x 140 mm
17,5 x 185 mm
Varierande längder

Ceder bräda grov sågad fyra sidor.
45 x 150 mm
Varierande längder.

Ceder stolpe hyvlad fyra sidor.
90 x 90 mm
Varierande längder.

Övriga dimensioner som läkt och ribbor sågas upp efter önskemål!