För oss är miljön viktig!

Vi samarbetar med stora nord- och sydamerikanska sågverk som håller höga miljökrav. De är certifierade enligt internationella regler och krav med statlig reglering för att behålla en god skogsbalans. Både Kanada och Brasilien jobbar intensivt för att hålla en hög nivå med återplantering av sina skogar.

Storslaget träd