Cederträ

Cederträ ( Western Red Ceder ) är ett mycket vackert träslag med många unika egenskaper. Cederträ används som material för fasadpaneler, staket, räcken, fondväggar, bastu panel mm. Vår cederträ är kvistfri, tätväxt, stumt och torkad med lätt vikt. Cederträ innehåller syror som ger träet ett mycket kraftigt röt skydd i många år. Dessa egenskaper gör att ceder inte slår sig, vrider sig eller spricker som många träslag gör. Cederträ är ett underhållsfritt material som står emot vädrets påfrestningar under många år. Man behöver inte behandla cederträ, med tiden åldras den och får en vacker silvergrå ton. För att behålla den vackra rödbruna färgen oljar man den med en speciell olja med pigment som är anpassad till cederträ. Denna olja finns att köpa hos oss. Cederträ kan behandlas med Kisel för att få en jämn ljusgrå kulör fort. Vid eventuell rengöring av cederträ bör naturliga rengöringsmedel användas.