Cederpanel

Vår cederpanel ( Röd Ceder ) fins i olika profiler och dimensioner. De är KD ( torkade ), kvist fria och har hyvlade samt fin sågade ytor. Utomhus används ceder panel som fasad panel, staket / plank mm och inomhus som fond vägg, dekor vägg, inne tak, bastu panel mm.

Ceder panel dubbel fas spont, hyvlad eller fin sågad.
17,5 x 90 mm
17,5 x 140 mm
Fallande längder 1,84 – ca 5,50 meter.
Monteras stående eller liggande.

Ceder panel dubbel fas spont med änd spont, hyvlad eller fin sågad.
17,5 x 140 mm
Fallande längder ,92 – 4,25 meter ( 12 % ,92-1,53 meters längder )
Monteras stående eller liggande.

Ceder panel dubbel fas spont med änd spont, hyvlad eller fin sågad.
17,5 x 140 mm
Fallande längder ,62 – 2,15 meter ( 2 % ,62 meters längder )
Monteras stående eller liggande.

Ceder panel dubbel mikro fas spont med änd spont, hyvlad eller fin sågad.
17,5 x 90 mm
17,5 x 140 mm
Fallande längder ,92 – 4,25 meter ( 12 % ,92 – 1,53 meters längder )
Monteras stående eller liggande.

Ceder fjäll panel, hyvlad eller fin sågad.
17,5 x 185 mm
Fallande längder 1,84 – ca 5,20 meter.
Monteras liggande.